REFUNDACJE

Logo NFZKażdej osobie ubezpieczonej przysługuje refundacja do zakupu aparatu słuchowego z NFZ. Aby ją otrzymać należy zgłosić się do lekarza laryngologa ( wymagane skierowanie ), który wystawi wniosek (zlecenie) na aparat słuchowy i wkładkę uszną. Wnioski te należy podbić w najbliższym oddziale NFZ, a następnie zgłosić się z nimi do gabinetu FoniMed, gdzie zostaną zrealizowane.

NFZ refunduje dwa aparaty słuchowe oraz dwie wkładki bez względu na dochody.

U osoby dorosłej refundacja wynosi raz na 5 lat w wysokości: 2 razy 700zł na aparaty i 2 razy 50zł na wkładki. Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane – 2 razy 1000zł na aparaty i 2 razy 50zł na wkładkę uszną. Wymagane jest przedstawienie właściwej legitymacji.

Dzieci i młodzież ucząca się (do 26 roku życia) otrzymują dofinansowanie raz na 3 lata, w wysokości: 2 razy 2000zł na aparaty i 2 razy 60zł na wkładki.

Refundacja na systemy wspomagające słyszenie – obejmuje kwotę 2750zł i jest przyznawana do 26 roku życia raz na 5 lat. Resztę kosztów pokrywa w dużej mierze PFRON.

W Rzeszowie wnioski można podbić w oddziale NFZ znajdującym się przy ul. Zamkowej 8 lub w innych regionalnych punktach konsultacyjnych NFZ np. Krośnie, Dębicy, Stalowej Woli…

  

logoDla osób posiadających grupę inwalidzką lub orzeczenie o niepełnosprawności, możliwe jest dofinansowanie ze środków PFRON. Są one wydawane przez tzw. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR dotyczy osób zamieszkujących w  powiecie danej miejscowości) oraz Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie (MOPR) w dużych miastach wojewódzkich. Wielkość refundacji jest zróżnicowana i ustalana odrębnie dla danego województwa na konkretny rok kalendarzowy.

W Rzeszowie MOPR znajduje się przy ul. Skubisza 4, a PCPR przy ul. Stefana Batorego 9.