indeks1110 OBJAWÓW NIEDOSŁUCHU

  • Rozmówcy wydają się mówić niewyraźnie, bełkotać.
  • Musisz wkładać więcej wysiłku, aby usłyszeć mowę lub szept.
  • Masz problem ze słyszeniem dźwięków dochodzących z tyłu lub z innego pokoju.
  • Musisz patrzeć na usta rozmówcy by go rozumieć.
  • Nadążanie za rozmową jest trudne podczas konwersacji w grupie, na przykład na spotkaniu, wykładzie, w kościele.
  • Zwiększasz głośność telewizora lub radia.
  • Problemem jest poprawne słyszenie podczas rozmawiania przez telefon.
  • Słabo rozumiesz w głośnych miejscach, takich jak restauracja lub samochód.
  • Ograniczyłeś aktywność społeczną ze względu na trudności ze słyszeniem i komunikowaniem się.
  • Rodzina lub znajomi napomykają, że często muszą powtarzać to co do Ciebie mówią bo niedosłyszysz.

Jeżeli odpowiedziałeś poprawnie na co najmniej 3 pytania, powinieneś udać się na dokładne badania słuchu. Możesz je wykonać bezpłatnie np. w gabinecie FoniMed.